Diamond Studio

Śląska Sieć Metropolitalna

Projekt Aktywna Nauka - strona internetowa

3

Na podstawie zaprojektowanego wcześniej przez nas loga, stworzyliśmy stronę internetową dla projektu Aktywna Nauka.

Aktywna nauka to projekt adresowany do uczniów szkół ponadgimna-zjalnych ogólnokształcących woj. śląskiego.
Uczniowie wyposażeni w tablety uczestniczą w pozalekcyjnych dodatkowych zajęciach z matematyki, fizyki, retoryki i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Materiał szkoleniowy wykorzystywany przez nauczycieli w trakcie tych spotkań, to kursy bogate w interaktywne symulacje ilustrujące omawianą tematykę, zadania otwarte i zamknięte, egzaminy z dynamiczną pulą zadań.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close